Bezpečnosť budúcich generácii je naša priorita
Defektoskopia
 • (VT) skúška priamou a nepriamou vizuálnou metódou
 • (MT) skúška magnetická
 • (PT) skúška kapilárna
 • (UTT) skúška ultrazvukom – meranie hrúbky steny
 • (UT) skúška ultrazvukom – zisťovanie objemových chýb
 • (ET) skúška vírivými prúdmi
 • triedenie materiálov-kvalita tepelného spracovania
 • zisťovanie povrchových chýb - zvary, lisovacie formy, disky kolies...
 • kontrola rúr výmenníkov
Iné:
 • skúška tvrdosti stolným tvrdomerom (HV, HB)
 • skúšky tvrdosti prenosným tvrdomerom pracujúcim na dynamickom princípe
 • kontrola mikroštruktúry pomocou replík (odtlačkov z povrchu materiálu)
 • svetelná a elektrónová mikroskopia