Bezpečnosť budúcich generácii je naša priorita
Diagnostika
Materiálová diagnostika
 • Analýza porúch – určenie príčin
 • Zisťovanie východiskového stavu častí tlakového systému kotla
 • Posúdenie aktuálneho technického stavu tlakového systému kotla - sledovanie materiálových zmien počas dlhodobej prevádzky zariadení
 • Kontrola kotlových bubnov a tlakových nádob stabilných
 • Rekvalifikácia VTZ po projektovanej dobe životnosti (kotlové bubny, tlakové nádoby stabilné)
 • Sledovanie exponovaných častí parných turbín (VT-NT-ST skrine, rotory, ložiská)
 • Kontrola degradácie materiálu parovodov kotla
 • Meranie tečenia ocele parovodov
 • Kontrola rúr tepelných výmenníkov (kondenzátory, chladiče,...)
 • Kontrola parných redukčných staníc
 • Pevnostné výpočty, creep, výpočty zvyškovej životnosti
 • Zisťovanie mechanických vlastností penetračnými testami (metóda malých vzoriek)
 • Diagnostika oceľových konštrukcií
 • Atestácia vzorkovačov palív
Diagnostika elektrozariadení (netočivé stroje)
 • Meranie mechanického chvenia
 • Meranie frekvenčnej prenosovej charakteristiky
 • Meranie zvodových prúdov bleskoistiek
 • Meranie akustickej emisie čiastkových výbojov
 • Meranie korónového stavu
 • Komplexný rozbor a chromatografia transformátorových olejov